CB DX 13AT234 i 30CAT314

QSO en Banda Ciutadana contacte amb Alemanya en FM 13AT234 QRA Ben amb 30CAT314 QRA Jordi TX/RX President Taylor 13 maig 2019 QTR local 20:25
#27mhz #bandaciutadana #bandaciudadana

Related Posts