Cavallers del Cel, mission: scramble

Missió on-line volada amb en Uron i en Nocardis. Un bombarder escortat per Migs es dirigeix cap a Sochi. Els tres Mirage 2000C han de sortir per imperdir l’atac.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.