Titelles Pamipipa

El gall i la gallina

De l'espectacle de titelles i cançons "Petit Vivaldi" http://pamipipa.com/vivaldi Vibubel·la Vivaldi ara es diu Petit Vivaldi http://www.pamipipa.com/vibubella-vivaldi-ara-es-diu-petit-vivaldi/...