Rik_Ruk

GreedFall Gameplay #2

2 hores més per acabar totes les missions de la zona inicial. En el proper gameplay descobrirem la nova ubicació!!...