Aleix’s TV Tour T01 E03

En aquesta edició del programa presentat per Aleix Manzano, el nostre col·laborador Sergi Cano ens porta l'última hora sobre televisió. (més…)...

Aleix’s TV Tour T01 E02

Aleix Manzano presenta la segona edició del seu espai a LSACompany. Aleix's TV Tour preten ser un mitjà eficaç per (més…)...