Llengua a l'abast

Capítol 1 – Presentació

Presentació de l'estil de vídeos subsegüents: trucs per a facilitar la comunicació i l'aprenentatge efectiu del valencià; sense arraconar-lo després (més…)...