La Mirada Tàctil

22 Les roques

Les roques, tipologia, estudi i identificació com elements interpretatiu de la geologia. Algunes característiques de les roques dels jaciments de (més…)...