Josep Duran

Els 4 cantons

Què hi ha al centre de la Terra? Sabem que la Terra és com un imant, i que per això (més…)...

Plaça de la Independència

Com ho fem els humans per il·luminar? Què hi té a veure, la química? Repassarem diferents fonts de llum artificials en (més…)...

Farmàcia Saguer

Els medicaments, la higiene i la cloració de les aigües han fet possible multiplicar l'esperança de vida dels humans....

L’argenteria

El nom del carrer fa referència a l'ofici de joiers. Encara queda un exemple d'aquest ofici. Als aparadors d'aquesta joieria (més…)...

La muralla

Materials de què està feta la muralla. Roques calcàries, argila, ciment, rajols. Hi havia mar a Girona?...

Torre dels predicadors

En aquesta primera parada s'introdueixen conceptes elementals de l'estructura atòmica que ens seran útils per la resta de punts de (més…)...

Limonè 2020

Vídeo en què s'aplica el mètode ce Cahn-Ingold-Prelog per determinar la configuració absoluta d'un carboni asimètric. Amb aquesta finalitat també (més…)...