Què és l’Orde B’omarr | Darth Segador

En aquest vídeo explico què és l'Orde B'omarr. TWITTER ========================= https://twitter.com/DarthSegador INSTAGRAM ========================= https://www.instagram.com/darthsegador What language I'm ...

Amanaman [Holocró] | Darth Segador

En aquest vídeo parlo sobre l'Amanaman. De quin personatge voleu que faci el proper ? TWITTER ========================= https://twitter.com/DarthSegador INSTAGRAM ========================= https://www.instagr...