Blaucat 76

Escurats, escurats !

Només tenim diners per veure i menjar. No tenim ni per posar combustible. Aconseguirem sortir d'aquesta?...