Aprén valencià en línia

Substantius

Explicació sobre els substantius on apareixen: gènere i nombre, tipus de substantius (propis, comuns, concrets, abstractes, individuals, col·lectius, comptables...)....

Adjectius

Explicació sobre els adjectius on apareixen: gènere i nombre, tipus d'adjectius, comparatiu, superlatiu i la posició de l'adjectiu en una (més…)...

Classes de paraules

Explicació en valencià de les classes de paraules: variables i invariables. Dins de cada tipus, s'esmenten també les categories gramaticals: (més…)...