Catàleg intervencions no farmacològiques en salut mental atenció primària

Comunicació: Catàleg d’intervencions no farmacològiques en salut mental a l’atenció primària. A càrrec de Ma. Antònia Campo, infermera (Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat)
Jornada de Benchmarking sobre Salut Mental a l’Atenció Primària
Barcelona, 8 de novembre de 2011

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.