Casella d’Eixida – Bonus! Comentem Pandemic amb Natxo

Si proves Pandemic, molt probablement no pugues fer només una partida… El més comú és que vullgues repetir fins que resolgues el puzzle o… fins que comence el primer metro del matí!

De tant en tant anirem comentant els jocs que recomanem amb gent que els prova per primera vegada.
En este episodi especial comentem quines impressions tingué el nostre amic Natxo en la seua primera partida de Pandemic. A què li recorda? Com ho va viure? Tornarà a provar a salvar el món?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.