Cas Horrach a IB3 4| Matances a Llóbi

El nostre col·laborador visita Llubí ja que hi ha uns matancers que tenen problemes… Ha arribat a les 11 perqu’e tenia trui per sa finca hi havia de cobrar 4 subvencions.. Conseguirà solucionar el problema?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.