Capítol 46 – De partitiu + adjectiu (PF EN partitiu per a nom+adj.) (escenari Benidorm)

#pronomsfebles #partitiu #adjectiu Hi fixem l’estructura de+adjectiu en la versió pronominalitzada d’una oració amb el pronom feble partitiu EN, tant quan hi ha especificador (massa, molt, poc…) com quan no n’hi ha. Les funcions sintàctiques en joc són la de CD i la d’Atribut. D’altra banda, s’hi tradueixen les expressions “el sentir, a mi parecer, no ser de recibo”.

PRONOMINALITZACIÓ d’un substantiu acompanyat d’ADJECTIU (funcions de CD i d’Atribut)
https://drive.google.com/file/d/1VGzzHMURDRVFGeR5qImlGYOTtjJt4CCn/view?usp=sharing

Related Posts