Capítol 18 – Haver-hi, haver + participi; anar (moviment), anar + infinitiu (passat perifràstic)

HAVER-HI O HAVER (verb auxiliar)?
U no es pot oblidar de la hi del verb haver-hi (hi ha, hi havia, hi haurà, hi hauria…), que vol dir existir. Haver sense la hi només es fa anar per a la construcció dels temps composts; per això només pot anar seguit de participi (he dinat, he marxat…).

ANAR (moviment) o ANAR (verb auxiliar) + INFINITIU (passat perifràstic)?
Anar com a verb principal expressa moviment: vaig al cinema. Anar com a verb auxiliar, té les formes de nosaltres i vosaltres diferents, i va sempre seguit d’un verb en infinitiu que aporta el significat: vaig dinar, vaig marxar. El passat perifràstic equival al passat simple: diní, marxí.

En aquest vídeo n’aclarim els usos sense atabalar 😉

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.