Capítol 17 – Què o que

QUE va amb accent o sense? Depèn del tipus de QUE: conjunció o pronom (interrogatiu o relatiu). També hi ha els pronoms relatius variables (el qual, la qual, els quals, les quals), que poden commutar amb el pronom relatiu invariable QUÈ quan aquest va precedit de preposició àtona. I quines són les preposicions àtones? N’hi ha 5 i en el vídeo s’estableix una regla mnemotècnica a fi de recordar-les amb facilitat. Vegem-ho d’una manera amena 😉

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.