Capítol 1 – Presentació

Presentació de l’estil de vídeos subsegüents: trucs per a facilitar la comunicació i l’aprenentatge efectiu del valencià; sense arraconar-lo després d’aprovar l’examen, sinó incorporant-lo parcialment a la nostra vida (com qualsevol llengua nova adquirida).

+info a les xarxes socials…
– Youtube –
https://www.youtube.com/channel/UCe6Y6pL8c75gEsV5619NOgg?view_as=subscriber
– Facebook – https://www.facebook.com/llengua.alabast
– Instagram – https://www.instagram.com/llenguaalabast_/
– Twitter – https://twitter.com/llenguaalabast

D’altra banda, s’anirà actualitzant la descripció de cada vídeo per tal d’enriquir-la, si escau, especialment aquest primer, que servirà a tall d’índex 😉

– ÍNDEXS (ordre de visualització dels vídeos)
     ·PUNTUAL: cerca puntual segons les necessitats puntuals aïllades (mitjançant el títol, paraules clau…)
     ·SEQÜENCIAL: per ordre de capítols 
     ·TEMÀTIC: llistes de reproducció per classificacions concretes (pronoms febles, pronoms relatius, verbs/perífrasis verbals…); cadascú pot crear-ne segons gusts/necessitats.

– ENS CERTIFICADORS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
     ·JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)
          http://www.jqcv.gva.es/va/
     ·CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de COneixements de VAlencià); universitats valencianes
          https://cieacova.com/programes-i-estructures-de-les-proves/
     ·EOI (Escoles Oficials d’Idiomes); per exemple, la d’Elx
          http://mestreacasa.gva.es/web/eoielx/home

– COINCIDÈNCIES AMB ALTRES LLENGÜES: s’anirà veient sobre la marxa 😉

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.