Cap a una igualtat efectiva entre homes i dones, amb les referents d’Igualtat de l’ICS

En una institució tan gran i amb tantes treballadores i tants treballadors com és l’Institut Català de la Salut és clau poder garantir la igualtat efectiva entre homes i dones i promoure la perspectiva de gènere en tot el conjunt d’activitats.

L’organització ja fa temps que hi treballa i, de fet, recentment ha aprovat el II Pla d’igualtat de l’ICS. En aquest, així com en l’anterior Pla, es contempla la figura dels i les referents d’igualtat que, precisament, tenen entre les seves funcions principals la de vetllar pel desenvolupament d’accions que afavoreixin la igualtat entre dones i homes i que possibilitin la conciliació entre la vida laboral i personal, així com la corresponsabilitat en l’àmbit familiar. Per conèixer més i millor la seva tasca, aquesta setmana seguirem tres professionals i referents d’igualtat perquè ens l’expliquin de primera mà. L’Elena Ortega de l’atenció primària Metropolitana Sud, la Meritxell Herreros de l’Hospital de Viladecans i l’Esther Lozano de l’Hospital Universitari de Bellvitge, són les noves #ICSfluencers.

Related Posts