Canvis sistèmics a l’escola amb l’alumne com a centre: integració de l’aprenentatge – Pepe Menéndez

En Pepe Menéndez @PepeMe, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja que els canvis que l’escola està demanant han de ser sistèmics perquè ja s’ha comprovat que no n’hi ha prou amb petites innovacions. Calen canvis que afectin a tot, des de la selecció dels continguts curriculars a l’avaluació, passant per altres aspectes com ara l’organització del professorat, acabar amb la divisió del coneixement per àrees, fer petites adaptacions als espais, etc.

Tots aquests plantejaments els fa partint però de la base que l’alumnat sempre és al centre de totes aquestes decisions i totalment convençut que aquest canvi és possible si hi ha voluntat per part dels centres i del professorat.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts