Cancel·lació d’hipoteca | Que fer per cancel·lar les hipoteques | Despeses de cancelació | Advocats

Cancel·lació d’hipoteca | Que fer per cancel·lar les hipoteques | despeses de cancel·lació | Advocat Barcelona #hipoteca

Quan acabes de pagar la hipoteca, quan has pagat ja l’última quota del teu préstec hipotecari, no pensis que has acabat del tot. Encara et queda un tràmit, cancel·lar la hipoteca. Per cancel·lar les hipoteques cal inscriure la cancel·lació d’hipoteca en el Registre de la Propietat, i per això el banc, un apoderat de l’banc, ha de comparèixer davant notari a signar l’escriptura de cancel·lació d’hipoteca, i després d’això, liquidar l’impost de IAJD i finalment portar l’escriptura que cancel·la la hipoteca a el Registre de la Propietat perquè la inscrigui.

T’expliquem què és el que cal fer, les despeses de cancel·lació d’hipoteca, i si vols tenir menys despeses de cancel·lació, t’expliquem com tramitar tu mateix l’escriptura de cancel·lació d’hipoteca.
Salutacions i gràcies pel teu temps.
Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#hipoteca #hipotecas #hipotecario #hipotecarios #creditohiptecario #prestamohipotecario #abogado #advocat #abogadobarcelona #abogados #advocats

Leave a Reply

Your email address will not be published.