Càlculs estequiomètrics 4: Grams i mols

Explicarem com calcular els grams i mols d’una substància d’una reacció química a partir d’una altre substància.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.