Cal acabar amb els estereotips de gènere perquè els infants no creixin marcats – M. Subirats

La Marina Subirats @marina68marina, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), es qüestiona com aconseguir un canvi cultural profund per desmuntar els models de gènere que pertanyen a un model social totalment desfasat.

Ella ha estudiat amb profunditat el fenomen de la violència de gènere i també el de la violència dels homes sobre els homes, que pot arribar a ser també molt greu. Aquesta es basa en estereotips dels quals resulta difícil sortir-ne i aquests es poden tornar contra els propis nens i nenes i també contra homes i dones. Afirma que cal acabar amb els estereotips de gènere perquè els infants creixen ja marcats encunyats i en definitiva se’ls està mutilant.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts