BOOK TAG | Colors

Amb aquest book tag he volgut mostrar la diversitat que hi ha a la meua prestatgeria. Hi ha llibres en valencià, en castellà, en anglès. Literatura juvenil, adulta, de ficció, de no ficció, narrativa, poesia, teatre.

Coneixes cap llibre d’aquests? Els has llegit? Què t’han semblat? Tens alguna suggerència? Deixa-ho tot als comentaris. La teua opinió també és important!
____________________________________________________________________________________
⚠️ No oblides subscriure’t per a veure més vídeos sobre literatura.

XARXES SOCIALS I CONTACTE:

📷 Instagram
https://www.instagram.com/laprestatgeriademarta/
👍 Facebook
https://www.facebook.com/laprestatgeriade.marta.1
📩 Correu electrònic
laprestatgeriademarta@gmail.com

__________________________________________________________________________________
(intro) Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.