Bloopers – Mal Alè

Mal Alè https://www.youtube.com/watch?v=LviI-OxV5Vc

Actuació
SARA MARTÍN
MARC ROVIRA

Càmera i So
SARA MARTÍN
MARC ROVIRA

Edició
Direcció
Producció
Adaptació de guió
MARC ROVIRA

Data de rodatge
2022-06-06

Related Posts