bienni negre i front popular

Vídeo classe que va dels problemes del Bienni Progressista al final de l’etapa del Front Popular

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.