BARCELONA ESTÀ FATAL! L´EscaQuimat i David Balaguer n´opinen

Tall de L´EscaQuimat#16 amb David Balaguer