AULA MESTRA. Llengua catalana.

Aula mestra és una plataforma virtual gratuïta i participativa per aprendre i ensenyar català. Els professors dels territoris de parla catalana i d’arreu del món poden crear-hi cursos i compartir-los.

www.gencat.cat/llengua/aulamestra

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.