Audacity: Veu de robot

Generar un audio amb veu de robot amb la nostra veu com a base.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.