Atrapat en el temps. Viure d’expectatives.

En aquest vídeo parlàrem del que significa viure sentint-se atrapat en el temps. Però atrapat en el temps sense temps. En realitat es tracta de bucles de pensament on, en certa manera, ens enganxem i no aconseguim eixir d’eixa zona de confort que ens generen.

Comencem a recrear-nos i gaudir de pensaments que ens xuclen el temps situant-nos en el que anomenaríem un etern setembre on tot és possible. Totes les possibilitats estan en la taula però no triem ninguna, gaudim mentalment de totes i on arribaríem o no arribaríem si les triàrem.

Vos convide a vore el vídeo i vos faig la pregunta: Passem a octubre?

Instagram: @miqueltejedor
Twitch: twitch.tv/enpsicoterapia
Twitter: @MiquelTejedor
g-psicoleg@hotmail.com
www.psicoterapiaalgemesi.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.