Arts en Salut: Relat-Hos

Projecte que promou l’escriptura creativa com eina terapèutica afegida per als pacients mentre estan ingressats a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El projecte RELAT-Hos convida als pacients ingressats a les prop de 30 unitats d’hospitalització de Bellvitge a escriure un relat o qualsevol altre text creatiu durant la seva estada al centre. Cada pacient que decideix participar rep una carpeta amb material d’escriptura per poder crear el seu text, que en acabar és recollit pels professionals d’infermeria. La iniciativa pretén aprofitar la capacitat terapèutica de l’escriptura per fer més agradable el temps d’ingrés hospitalari.

http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/programes-assistencials/arts-en-salut

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.