Aprovació de la Llei de normalització lingüística

Notícia sobre l’aprovació del Parlament de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística, el 18 d’abril de 1983.

<a href=”https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.