Antiracisme a Catalunya

#RegularizaciónYa #BlackLivesMatter #RacismeInstitucional

Aquest vídeo forma part de la tirada que faig amb http://www.malaia.cat/youtube.

Em podeu seguir a Instagram i Twitter: @viiirginmeri

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.