Anna Around | Aventures d’una catalana pel món

Que els catalans també viatgem coi!
No hauria de caldre dir que això és un canal de viatges en català, però es veu que sí. En un altre idioma seria igual, però es veu que s’ha de dir per potenciar el contingut en català a les xarxes.
Sóc una viatgera que vol ensenyar-vos el què viu a diferents parts del planeta i ho faig en català perquè és la meva forma d’expressar-me i, oi que diuen que quan viatges creixes interiorment? Jo interiorment penso i creixo en català.
Dit això, el nom del canal és mig en anglès. Sentit? Cap ni un!
Gaudiu!

Catalan people also travel!
This is a travel channel in Catalan, if it were in another language it wouldn’t be important, but it is seems that it is necessary to say it to promote the content in Catalan on the Internet.
I’m a traveler who show what I live in different parts of the planet and I do it in Catalan because it’s the way I express myself. It’s said when you travel you grow up inwardly and in Catalan it’s the way I think and grow up.
Enjoy!

Instagram: https://www.instagram.com/annaaroundd/
Twitter: https://twitter.com/annaaroundd
ClapClap: https://www.clapclap.cat/u/anna-around/

Related Posts