Anàlisi de l’escolarització: les competències per a la vida i la seva avaluació – Francesc Colomé

En Francesc Colomé, Inspector d’Educació i Ex-secretari de polítiques educatives de la Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (http://www.edupost2015.cat/), planteja un repte molt important a tenir en compte de cara a l’agenda educativa post 2015. Durant molts anys s’ha treballat per l’accés a l’escola de tota la infància i ara cal anar més enllà. La societat actual, cada dia més complexa, necessita promoure l’aprenentatge de més competències socials.

Per a això, cal plantejar seriosament com mesurar les competències socials assolides fins ara, que intuïtivament sabem que no són suficients. Si som capaços de mesurar-ho i demostrar la mancança, podrem exigir a l’escola la cerca de noves metodologies o eines per a aconseguir-ho.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.