Amortització de Préstecs

Introducció del concepte “Amortització d’un préstec”, deducció de la seva fórmula de càlcul, i aplicació en un cas pràctic.

Matemàtiques operacions financeres

Related Posts