Aleix’s TV Tour T01 E01 (PILOT)

Aleix Manzano presenta el seu nou espai a LSACompany. Aleix’s TV Tour preten ser un mitjà eficaç per presentar les notícies del món de la televisió amb el col·laborador Sergi Cano. També hi haurà un espai per a entrevistes i un altre per notícies.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.