Ajuts per autònoms de Catalunya per la Generalitat de Catalunya | Advocats Barcelona

Ajuts per autònoms de Catalunya per la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha aprovat ajuts per als autònoms afectats pel tancament dels seus negocis a conseqüència de l’Covid-19 o coronavirus. Són ajudes reals que el govern no ha estat capaç d’organitzar. Són escasses per la seva quantia, però ses un exemple que si el Govern tingués la voluntat real d’ajudar pot fer-se, directament o per mitjà de les comunitats autònomes, només cal dotar les ajudes amb una miqueta dels milers de milions d’ajudes. Salutacions i gràcies per compartir-lo.

LINKS:
Programa d’ajuts de la Generalitat de Catalunya:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

Activitats suspeses per Decret 8/2020:
https://drive.google.com/file/d/1y7CDRCLpLuCG5gMj9FY8O14RGWbapqsx/view?usp=sharing

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.