ADN a l’escena d’un crim #shorts #català

Per a la policia científica pot ser clau trobar mostres d’ADN en l’escena d’un crim. L’ADN és una molècula complexa que conté la nostra informació genètica, pel que és diferent en cada individu. Quan es troba una mostra que en conté, l’objectiu és comparar l’ADN amb el de les persones considerades com a sospitoses. Com que d’entrada hi ha poc ADN, cal multiplicar-lo. Com que és una molècula que té dues cadenes. Quan es separen, es poden reconstruir les dues meitats afegint-hi els fragments que hi falten. Aquest procés es fa amb una tècnica anomenada PCR, que fa cicles a diferents temperatures. D’aquesta forma, a cada cicle es dobla la quantitat d’ADN: 1-2-4-8-16….
La molècula és molt gran i conté molta informació. Per això, e cada crim, no es pot estudiar tota. Si no, enlloc de dies trigarien anys… El que es fa és triar determinades zones de l’ADN (marcadors) que són diferencials. Cada país pot tenir uns marcadors escollits en funció, per exemple, de les diferents races presents a les poblacions. Comparant els marcadors amb una base de dades (CODIS) o amb els dels sospitosos es pot descobrir l’autor del crim.
Gràcies al Laboratori d’Ictiologia Genètica de la UdG

#ciència #ciencia #reaccionaexplota #crims #química #experiment #experimentació #recerca #català @institutestudiscatalans @c4dudg @quimicaudg @fundaciorecerca @crims_oficial

Related Posts