Adam (2/3) – Llavors de la Dimensió Desconeguda // Rol en Català

Experimentem amb el sistema de Rates a les Parets i improvisem una història basada en la Dimensió Desconeguda. Rol en català.
La Mildred i en Jeff no entenen res del que passa. tothom parla d’en Adam, però qué hi ha en aquest poble?

𝐂𝐚𝐩í𝐭𝐨𝐥𝐬
00:00 Presentació
00:34 Intro de Llavors de la Dimensió Desconeguda
01:21 Partida

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐭𝐠𝐞𝐬
Garmarad – Director de Joc
Cpt.Blackjoker – Mildred A. Jones
Sergi – Jeff Daniels

#RolEnCatalà #RatasEnLasParedes #RatesALesParets