A la fi del concert La gossa sorda – 7-6-08

Vam acabar del concert extasiats, els altres no se xo jo si, açí tinc el video de quan vam acabar el concert. Concert de La Gossa INOLBIDABLE. Izky, Cartles, Poma, Mire, Maria, Lore, Sofi, Manu, Aranda i Masquis.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.