8. Postpart i cures del nadó

Postpart i cures del nadó: temps de puerperi: punts, mames i torçons. Relacions sexuals i contracepció. Cures del nado, bany, pes i talla, orina i femtes. Cribratges del nado. Seguretat del nado. Legislació i tràmits

Autoria de la música. Fairy Meeting, Emily A. Sprague

Related Posts