6 PUNT TÀCTIL paleta de colors

Espai tàctil on podem tocar la paleta de colors i la seva manera matèrica de projectar el color als seus quadres

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.