21 de gener, Dia Europeu de la Mediació. Referents de mediació de l’Institut Català de la Salut.

La UMICS (la Unitat de Mediació de l’Institut Català de la Salut) està formada, per una banda, per professionals de l’ICS i, per l’altra, per professionals que procedeixen de la Universitat de Barcelona, de l’Observatori de Mediació. A més dels professionals de l’ICS i dels de la Universitat tindríem els referents de mediació del territori, que són professionals que cadascun està al seu territori i serien les persones que, en primera instància, us atendrien en cas que acudiu a la UMICS. Cal dir-vos també que seguim els principis de mediació, que ens regim pel Codi ètic que tenim elaborat a la Unitat de Mediació. Si necessiteu qualsevol cosa, us esperem a la UMICS.

La UMICS neix com un projecte per cuidar els i les professionals no només en la gestió (que estem per a la gestió del conflicte i la prevenció d’aquest), sinó també per promoure aquesta cultura de la mediació, del diàleg, per veure les coses des d’un vessant molt més conciliador. En aquest sentit estem per ajudar-vos; en qualsevol moment podeu demanar ajudar, podeu demanar informació, podeu proposar nous projectes relacionats amb la comunicació, el diàleg i la gestió de les diferències.

Qui es pot adreçar a aquest servei? Doncs, qualsevol professional de la casa que visqui directament una situació de conflicte o en sigui coneixedor, ja sigui perquè forma part d’aquell equip i té confiança amb el personal o bé perquè rep els efectes indirectes d’aquella situació. També s’hi pot adreçar la persona que tingui una inquietud per conèixer les eines de gestió o per fer prevenció o tingui curiositat per conèixer el servei.

Per contactar amb nosaltres, amb el nostre servei, el que heu de fer és posar-vos en contacte amb el referent més proper del vostre territori.

http://ics.gencat.cat/ca/ICSfluencers/histories_icsfluencers/unitat-mediacio

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.