1Jardi. El Museu Arxiu Tomàs Balvey

El Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (MATBC) té més de 100 anys d’història i porta el nom del seu fundador, últim representant d’una llarga nissaga d’apotecaris documentada a Cardedeu des del segle XVII.

Related Posts