16 Em preparo per a una entrevista de feina. U8

En aquest vídeo, l’Evelyn demana ajuda a la seva germana per fer un currículum.

Ep! Escolta i parla. Els vídeos
La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han creat el curs oral de català Ep! Escolta i parla.

Aquest curs s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

llengua.gencat.cat/ep
llengua.gencat.cat/ep-videos

Related Posts