15 PUNT TÀCTIL El punyal gravat

Interpretació d’un gravat en forma de punyal i punt tàctil per a descobrir com era un punyal ibèric.
Descripció

Related Posts