ūüßģEnt√©n les matem√†tiques m√©s enll√† dels continguts. Dec√†leg resoluci√≥ de problemes.

ūüßģEnt√©n les matem√†tiques m√©s enll√† dels continguts. Estima-les com una manera de fer, de veure el m√≥n i de viure‚Äôl.ūüóļÔłŹ

ūü§ĒPensem en una llengua. Si, per exemple, memoritzem tot el diccionari alemany, es pot dir que ja parlem alemany? √Čs evident que no!ūüôÖūüŹľA banda de les paraules i el seu significat, cal una estructura que els doni sentit, una gram√†tica, una ortografia‚Ķ i fins i tot una literatura, una poesia.

✨En aquesta metàfora, les paraules del diccionari són els continguts matemàtics. Imprescindibles, sí, i hem de procurar dissenyar problemes que ens permetin cobrir els continguts del currículum, però això no és suficient.

Calen unes destreses, uns processos que ens permetin utilitzar el contingut amb sentit per resoldre problemes, raonar, argumentar, establir connexions, comunicar, representar‚Ķ fins a entendre que ¬ęfer matem√†tiques¬Ľ √©s una manera d‚Äôinterpretar, ordenar i estimar la realitat.‚úĆūüŹľ