😎 EXERCICIS de SUBJECTE i predicat | Practica l’anĂ lisi sintĂ ctica!

Posa’t a prova amb aquests EXERCICIS sobre el subjecte i predicat. Amb SOLUCIONS! Pots descarregar mĂ©s EXERCICIS en PDF per practicar aquĂ­. 👇

💗 Exercicis subjecte i predicat: https://bit.ly/exercicissubjectepredicat

#catalĂ  #parlemdescriure

✔【Funcions sintàctiques】Vídeos i guies

⏩ Llista funcions sintĂ ctiques: https://bit.ly/llistafuncions
💊 Taula resum de les funcions sintàctiques: https://bit.ly/resumfuncions
🎬 Vídeo C. directe (CD): https://bit.ly/CDirecte
📑 Guia C. directe (CD): https://bit.ly/blogdirecte
🎬 Vídeo C. indirecte (CI): https://bit.ly/indirecteCI
📑 Guia C. indirecte (CI): https://bit.ly/CIndirecte
🎬 Vídeo C. rùgim verbal (CRV): https://bit.ly/cregimverbal
📑 Guia C. de rùgim verbal: https://bit.ly/guiacrv
🎬 Vídeo C. circumstancial (CC): https://bit.ly/circumstancial
📑 Guia C. circumstancial: https://bit.ly/guiacircumstancial
🎬 Vídeo C. predicatiu (C. pred.): https://bit.ly/complementpredicatiu
📑 Guia C. predicatiu: https://bit.ly/blogpredicatiu
🎬 Vídeo atribut (CC): https://bit.ly/catribut
📑 Guia atribut: https://bit.ly/guiaatribut
📑 Guia subjecte i predicat: https://bit.ly/guiasubjecteipredicat
🎬 Vídeo C. del nom (CN): https://bit.ly/complementnom
📑 Guia C. del nom: https://bit.ly/guiacomplementnom
🎬 VĂ­deo C. de l’adjectiu (C. adj.): https://bit.ly/cadjectiu
📑 Guia C. de l’adjectiu: https://bit.ly/guiacadjectiu
🎬 VĂ­deo C. de l’adverbi (C. adv.): https://bit.ly/cadverbi
📑 Guia C. de l’adverbi: https://bit.ly/guiacadverbi

✔【Oracions subordinades】Vídeos i blogs

📑 Guia oracions subordinades: https://bit.ly/guiasubordinades
📑 Exercicis oracions subordinades: https://bit.ly/exercicissubordinades
🎬 Vídeo oracions subordinades: https://bit.ly/oracionssubcat

✔【Pronoms febles】Vídeos i blogs

📑 Guia pronoms febles: https://bit.ly/guiapronoms
📑 Exercicis pronoms febles: https://bit.ly/exercicisrelatius
🎬 Vídeo errors comuns pronoms: https://bit.ly/errorspronomsfebles

✔【Pronoms relatius】Vídeos i blogs

📑 Guia pronoms relatius: https://bit.ly/pronomsrelatius
📑 Exercicis pronoms relatius: https://bit.ly/exercicisrelatius
🎬 Vídeo QUE i QUÈ: https://bit.ly/queambaccent

✔ CONTACTE: info@correccioencatala.cat

⇹ Web: http://bit.ly/CorreccióenCatalà

⇹ LinkedIn: http://bit.ly/LinkedInNMtraducciones

⇹ Instagram: https://bit.ly/instagramparlemdescriure