⏩ Complement CIRCUMSTANCIAL | Explicació, TIPUS i EXEMPLES (CC)

Aprèn a 🧐 identificar el complement circumstancial (CC) en català. Saps quins tipus de CC hi ha? I saps com es pronominalitzen? Compte! Hi ha algunes excepcions. En aquest vídeo parlem de tot això i més.

💗 Guia C. circumstancial (CC): https://bit.ly/guiacircumstancial

✔【Funcions sintàctiques】Vídeos i guies

⏩ Llista funcions sintàctiques: https://bit.ly/llistafuncions
🎬 Vídeo C. predicatiu (C. pred.): https://bit.ly/complementpredicatiu
🎬 Vídeo C. indirecte (CI): https://bit.ly/indirecteCI
🎬 Vídeo C. directe (CD): https://bit.ly/CDirecte
🎬 Vídeo C. règim verbal (CRV): https://bit.ly/cregimverbal
📑 Guia C. directe (CD): https://bit.ly/blogdirecte
📑 Guia C. indirecte (CI): https://bit.ly/CIndirecte
📑 Guia C. predicatiu: https://bit.ly/blogpredicatiu
📑 Guia C. de règim verbal: https://bit.ly/guiacrv
📑 Guia atribut: https://bit.ly/guiaatribut
📑 Guia verbs transitius i intransitius: https://bit.ly/verbstransitius

✔【Preposicions】Vídeos i blogs

📑 Guia preposicions: https://bit.ly/guiapreposicions
📑 Exercicis preposicions: https://bit.ly/exercicispreposicions

✔【Oracions subordinades】Vídeos i blogs

📑 Guia oracions subordinades: https://bit.ly/guiasubordinades
📑 Exercicis oracions subordinades: https://bit.ly/exercicissubordinades
🎬 Vídeo oracions subordinades: https://bit.ly/oracionssubcat

✔【Pronoms febles】Vídeos i blogs

📑 Guia pronoms febles: https://bit.ly/guiapronoms
📑 Exercicis pronoms febles: https://bit.ly/exercicisrelatius
🎬 Vídeo errors comuns pronoms: https://bit.ly/errorspronomsfebles

✔【Pronoms relatius】Vídeos i blogs

📑 Guia pronoms relatius: https://bit.ly/pronomsrelatius
📑 Exercicis pronoms relatius: https://bit.ly/exercicisrelatius
🎬 Vídeo QUE i QUÈ: https://bit.ly/queambaccent

00:25 Què és un complement circumstancial
3:08 Tipus de complements circumstancials
6:37 Pronoms febles de CC
9:19 Diferència entre CC i CRV
11:04 Exercicis del complement circumstancial

✔ CONTACTE: info@correccioencatala.com

⇨ Web: http://bit.ly/CorreccióenCatalà

⇨ LinkedIn: http://bit.ly/LinkedInNMtraducciones

⇨ Instagram: https://bit.ly/instagramparlemdescriure

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.